შეფასების კრიტერიუმები

სერტიფიკატები მეორე ტურში გადასულთათვის გაიცემა კატეგორიების მიხედვით

  • 85-100 ქულამდე – წერითი გამოცდის ჩაბარების სერტიფიკატი
  • 101115 ქულამდე წარმატების სერტიფიკატი
  • 115 ქულიდან წარჩინების სერტიფიკატი