სასკოლო რესპუბლიკური ოლიმპიადა *ლინგვა* 2013 ინგლისურ ენაში

25 მაისს,   შაბათს  12.00 საათზე ყველა კლასი
მისამართი:  თბილისი, ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტის ქუჩა 11, საგამოცდო ცენტრი, ბიბლიოთეკის შენობა