საერთაშორისო დიპლომი გერმანულ ენაში D S H

Deutsches Sprachdiplom für den Hochsschulzugang

მიუნსტერის უნივერსიტეტი 2015 წლის მაისში საქართველოში ატარებს D S H- ს გამოცდას (შეესაბამება C 1 დონეს) და D S H 1- ს(შეესაბამება B 2 დონეს) გერმანულ ენაში.
D S H- ს ენის დიპლომი შესაძლებლობას მოგცემთ უგამოცდოდ გააგრძელოთ სწავლა გერმანიის უნივერსიტეტებში და DAAD- ს გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მიღების შემთხვევაში გათავისუფლებთ ენის გამოცდების ჩაბარებისაგან.


გამოცდაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ასევე გერმანული ენის სკოლის მასწავლებლებს, რომელთაც სურთ მოიპოვონ ენის ცოდნის B 2 ან C1 დონეზე დამადასტურებელი საერთაშორისო დიპლომი, ან მედიკოსებმა, რომელთაც სურთ პრაქტიკა გაიარონ გერმანიის კლინიკებში ან სწავლა გაარძელონ გერმანიაში.

გამოცდას იბარებს გერმანიიდან ჩამოსული კომისია

ექსტერნად გამოცდის ჩაბარების ფასი                                            280 ლარი
გამოცდაზე რეგისრაციის ბოლო ვადა                                            1 დეკემბერი 2014
მოსამზადებელი კურსი                                                                450  ლარი
საორიენტაციო მოსამზადებელი კურსისხანგრძლივობა                 8 კვირა
კურსებზე რეგისტრაციის ბოლო ვადა                                           1 თებერვალი  2015

ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით
info@eli.ge

PDF ფორმატი