გერმანული ენის სასერტიფიკატო კურსების პრეზენტაცია

თბილისის ევროპული ენების ინსტიტუტისა და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი ინიციატივით სსუ-ის ენების ცენტრის გერმანული ენის სასერტიფიკატო კურსების პრეზენტაცია გაიმართა.

გერმანული ენის სასერტიფიკატო კურსების საპილოტე პროექტი სტუდენტების      წინაშე წარადგინეს ევროპული ენების ინსტიტუტის პრეზიდენტმა, ბ-ნმა ჰარალდ ჰორნუნგმა და საერთაშორისო პროფესიული განათლების დეპარტამენტის ხწლმძღვანელმა პროფ. თეა ფეტელავამ.

2019 წლის მარტი