საზაფხულო კურსები გერმანიის წამყვან უნივერსიტეტებში ამერიკულ და გერმანულ სექტორში

სიახლე!

საზაფხულო კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილენი მიიღებენ ინგლისური და გერმანული ენის საერთაშორისო სერტიფიკატს.

ოლიმპიადის მონაწილეები მიიღებენ ინსტიტუტის 15% დაფინანსებას.

მასწავლებელი, რომელიც წარმოადგენს ჯგუფს 15 მოსწავლის შემადგენლობით, გაყვება მათ გერმანიაში ხელმძღვანელად უფასოდ.

 

პროგრამის ფასია 1 950 ევრო (ფასი მოიცავს სწავლას, მგზავრობას, ცხოვრებას, კულტურულ პროგრამას, კვებას). ოლიმპიადის მონაწილეებისთვის ფასი შეადგენს 1 650 ევროს.

კურსებში მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია მოსწავლეთათვის 14 წლის ასაკიდან ინგლისური ან გერმანული ენის ნებისმიერი დონით.

 

კურსების ხანგრძლივობა: 3 კვირა
კურსების პერიოდი: აგვისტო 2012
კურსების გრაფიკი: ინტენსიური კურსი 75-80 სთ
სარეგისტრაციო საბუთები: 2 ფოტოსურათი 3X4
  პირადობის მოწმობის ასლი
  პასპორტის ქსერო ასლი 2 ცალი
  CV
  სამოტივაციო წერილი
  სარეკომენდააციო წერილი
რეგისტრაციის ბოლო თარიღი 2012 წ.  17 მარტი

 

განაცხადის მიღება იწარმოებს 17 მარტამდე იმეილით :   info@eli.ge