ოლიმპიადის ჩატარების განრიგი

გერმანულ ენაში მონაწილეთა სიმცირის გამო ოლიმპიადა გადადებულია დეკემბერში. ინფორმაცია ამის შესახებ ვებგვერდზე დაიდება 24 დეკემბერს.  სავარაუდოდ ოლიმპიადა გერმანულ ენაში ჩატარდება 29 დეკემბერს.

ინგლისურ ენაში წერითი ტესტირება ჩატარდება: 28 ოქტომბერს (კვირას), 2012 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

მისამართი:  თბილისიი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტის  ქუჩა 11,  საგამოცდო ცენტრი, ბიბლიოთეკის შენობა (მაღლივ კორპუსთან, მაღლივის მოპირდაპირე მხარეს).

განრიგი კლასების მიხედვით:

12.00 (თორმეტ საათზე) –  მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7 კლასები

14.30 (სამის ნახევარზე) –  მე-8,  მე-9, მე-10, მე-11, მე-12 კლასები

ოლიმპიადაზე უნდა წარმოადგინოთ გადახდილი ქვითრის ორიგინალი.