ი.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის ტესტირება გერმანულ ენაში B 2 დონის სერტიფიკატის მოსაპოვებლად

ი.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის გერმანულ ენაში B 2 დონის ტესტირების გასავლელად სტუდენტები უნდა დარეგისტრირდნენ შემდეგ იმეილზე: info@eli.ge

ტესტირება ჩატარდება გერმანულ ენაში და მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ იმ სტუდენტებს, რომლებიც შარშან არ მონაწილეობდნენ ევროპული ენების ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ  ტესტირებაში.

გამოცდა ჩატარდება   2012 წლის, 29 დეკემბერს, ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის, ბიბლიოთეკის შენობაში, საათი დაიდება ვებგვერდზე 22 დეკემბერს. რეგისტრაციის გავლის ვადა 15 ნოემბრიდან 29 ნოემბრამდე. რეგისტრაციის გასავლელად სტუდენტებმა იმეილით უნდა გადმოაგზავნოთ გვარი, სახელი, ფაკულტეტი და კურსი.