ტესტირება გერმანულ და ინგლისურ ენაში B 2 დონის სერტიფიკატის მოსაპოვებლად

ევროპული ენების ინსტიტუტი 2012 წლის, 29 დეკემბერს,  ატარებს ტესტირებას გერმანულ და ინგლისურ ენაში B 2 დონის სერტიფიკატის მოსაპოვებლად.

ტესტირებაში მონაწილეობის შესაძლებლობა აქვს ნებისმიერ მსურველს.

რეგისტრაციის პირობები

  • 15 დეკემბრამდე ბანკში უნდა გადარიცხოთ 50 ლარი სარეგისტრაციო თანხა, დანიშნულებაში აუცილებლად უნდა მიუთითოთ გვარი და სახელი ინგლისურად და ქართულად
  • ქვითარი უნდა წარმოადგინოთ გამოცდის დღეს

 

საბანკო რეკვიზიტები:

თიბისი ბაკი,  საბანკო ანგარიში- ევროპული ენების ინსტიტუტი. ანგარიშის ნომერი:  GE64 TB 72 8343 6080 1000 01       საბანკო კოდი: TBCBGE 22

(თანხის დანიშნულებაში უნდა მიუთითოთ მონაწილის სახელი და გვარი ინგლისურად და ქართულად) არასრული მონაცემების მითითების შემთხვევაში კონკურსანტი მოიხსნება კონკურსიდან.

სარეგისტრაციო ნომერს, რომლის მიხედვით დაიდება თქვენი შედეგები ვებგვერდზე მიიღებთ გამოცდის ჩატარების დღეს.

 

გამოცდა ჩატარდება   2012 წლის, 29 დეკემბერს, ივანე ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის, ბიბლიოთეკის შენობაში, საათი დაიდება ვებგვერდზე 22 დეკემბერს.