admin

ევროპული ენების ინსტიტუტის პროგრამების პრეზენტაცია

სწავლა, კვლევა და პრაქტიკა გერმანიაში   ევროპული ენების ინსტიტუტი საერთაშორისო ქართულ-გერმანული პროგრამა ტურიზმი Studenten erzählen über Ihre Ausbildung im deutsch-georgischen Programm ( Weiterleitung zum YouTube Cannel)     Interview TV Interview Thema: Rede über Bildung Gast: Dr. Janelidze Ketevan Ausbildungsprogramm des European Language Instituts (ELI): Kaufmann/Kauffrau für Hotelmanagement ( Weiterleitung zum YouTube Cannel)   Interview: Rede

პროფესიული განათლება ქართულ-გერმანული პროგრამა

სასტუმროს საქმე უმაღლესი განათლების სფეროში, ინტერნაციონალიზაცია უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა ქართულ-გერმანული პროგრამა, რომელიც ეფუძნება  ტურიზმის სფეროში არსებულ თანამედროვე გამოწვევებს, კერძოდ კი საქართველოში მომსახურების სერვისის სფეროში უნარების გაუმჯობესებას და დასაქმების ხელშეწყობას, რაც გულისხმობს მომხმარებლისათვის მაღალი ხარისხის მომსახურების შეთავაზებას. პროგრამა შედგება ორი ეტაპისგან: ინტერაქციული ლექციები (თეორიული, პრაქტიკული). სტაჟირება გერმანიაში 3 თვე პროგრამა ემსახურება ზრდასრულთა პროფესიული

ენის საზაფხულო კურსები გერმანიაში

ბერლინი, მიუნსტერი, კოლნი, დუსელდორფი ენის საზაფხულო კურსები გერმანიაში საზაფხულო სკოლა გერმანიის უნივერსიტეტში (ბერლინი, მიუნსტერი, კოლნი, დუსელდორფი,) გთავაზობთ გერმანული და ინგლისური ენის ინტენსიურ კურსს. კურსი ითვალისწინებს უცხოური ენების ცოდნის გაღრმავებას ევროპის სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ დადგენილი დონეების მიხედვით. ენის კურსების დამთავრების შემდეგ მონაწილენი მიიღებენ ერთიანი ევროპული სარეკომენდაციო საბჭოს მიერ დადგენილ ენის შესაბამისი დონის დიპლომს, რომელსაც გასცემს გერმანიის

გერმანული ენისა და კულტურის ცენტრი

უსაზღვრო შესაძლებლობები გერმანული ენის! გერმანული ენისა და კულტურის ცენტრი ქართულ-გერმანული ენისა და კულტურის ცენტრის მიზანია გერმანული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია საქართველოში. გერმანული ენის შესწავლა ნიშნავს, გერმანიაში განათლების მიღების, პროფესიული წინსვლის და წარმატებული კარიერის შექმნის დიდ შესაძლებლობას. ჩვენი მიზანიც სწორედ ის არის, რომ გერმანული ენა ქართველი ახალგაზრდებისთვის სასურველი გახადოს, გაუღვიძოს მათ ამ ენისადმი ინტერესი და დაანახვოს,

ტრენინგები მასწავლებლებისთვის

უმაღლესი სასწავლებლის და სკოლის პედაგოგებისთვის ტრენინგები ევროპული ენების ინსტიტუტი მუდმივად ატარებს ტრენინგებს უმაღლესი სასწავლებლის პროფესორ-მასწავლებლებისთვის. პროფესიული განვითარების მსურველ მასწავლებლებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ კურსებზე, სადაც გაივლიან სწავლების მეთოდიკას და სტრატეგიებს, ასევე  შეფასებისა და გაკვეთილის დაგეგმვის საკითხებს. ჩვენი საერთაშორისო ტრენერები, და დარგის სპეციალისტები აქტიურად არიან ჩართულები განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  დარგობრივი საბჭოს მუშაობაში, უმაღლესი განათლებისთვის ენის

საერთაშორისო კონფერენცია და ღონისძიებები

საერთაშორისო კონფერენცია და ღონისძიებები ევროპული ენების ინსტიტუტი სისტემატურად აწყობს ღონისძიებებს და ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა სახის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებს უცხოური ენების სწავლების კუთხით სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში. ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ გერმანიის უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებთან, ასევე საქართველოში აკრედიტირებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, გერმანიის საელჩოსთან, გერმანიის აკადემიური გაცვლით სამსახურთან DAAD, გოეთეს ინსტიტუტთან, გერმანული ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციასთან.  

სწავლა, კვლევა და პრაქტიკები გერმანიაში

სწავლა, კვლევა და პრაქტიკები გერმანიაში გერმანია ყველაზე მიმზიდველი ქვეყანაა, გამორჩეული უმაღლესი სასწავლებლების მაღალი დონით, პროგრამების ფართო არჩევნითა და სწავლის დაფინანსების შესაძლებლობებით. ევროპული ენების ინსტიტუტი სისტემატურად აცნობს ქართველ სტუდენტებს გერმანული ენის ცოდნის შეუზღუდავ შესაძლებლობებს გერმანიაში სწავლის, კვლევის და პრაქტიკის გავლის კუთხით. გერმანული ენის შესწავლა ნიშნავს უამრავ შანსს, რაც იძლევა განათლების მიღების, პროფესიის წინსვლის და წარმატებული კარიერის

გერმანელი პროფესორების ტრენინგები

სასტუმროს მენეჯმენტი გერმანელი პროფესორების ტრენინგები გერმანელი პროფესორები სისტემატურად ატარებენ ტრენინგებს, რომლის მიზანია, პროგრამის მონაწილეებს მიაწოდოს ინფორმაცია თანამედროვე სასტუმროს მიდგომებისა და პრაქტიკების შესახებ. აღნიშნული ტრეინინგი მსმენელებს შეასწავლის სასტუმროს სტრუქტურას, მუშაობის სპეციფიკას, ხარისხიან სერვისს, კლიენტებთან ეფექტურ კომუნიკაციასა და მომსახურებას. პროგრამის წარმატებით გავლის შემდომ მსმენელს გაუადვილდება მოახდინოს სწრაფი ინტეგრაცია ევროპულ გარემოში. პროგრამის თემატიკა: სასტუმრო საქმის მენეჯმენტისასტუმრო ინდუსტრიასასტუმროების ორგანიზაციულ-მართველობითი

გერმანელი პროფესორების ტრენინგები: ტურიზმის მენეჯმენტი

გერმანელი პროფესორების ტრენინგები სასტუმროს საქმე გერმანელი პროფესორები სისტემატურად ატარებენ ტრენინგებს, რომლის მიზანია, პროგრამის მონაწილეებს მიაწოდოს ინფორმაცია თანამედროვე სასტუმროს მიდგომებისა და პრაქტიკების შესახებ. აღნიშნული ტრეინინგი მსმენელებს შეასწავლის სასტუმროს სტრუქტურას, მუშაობის სპეციფიკას, ხარისხიან სერვისს, კლიენტებთან ეფექტურ კომუნიკაციასა და მომსახურებას. პროგრამის წარმატებით გავლის შემდომ მსმენელს გაუადვილდება მოახდინოს სწრაფი ინტეგრაცია ევროპულ გარემოში. პროგრამის თემატიკა: სტუმარ მასპინძლობის არსი და ხასიათი

ალბომი

საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამები   სერტიფიკატების გადაცემა გერმანელი პროფესორების ტრენინგები-ტურიზმის მენეჯმენტი გერმანული ენის მოსამზადებელი კურსები სასწავლო საზაფხულო პროგრამა გერმანიაში საერთაშორისო კონფერენცია და ღონისძიებები უმაღლესი სასწავლებლის და სკოლის პედაგოგებისთვის ტრენინგები ოლიმპიადა  “ლინგვა”