აკატემიური სენატი

  • Home
  • აკატემიური სენატი

აკადემიური სენატი

პროფესორი, დოქტორი

პროფესორი, დოქტორი

 გენერალური მდივანი