პრაქტიკები გერმანიაში

  • Home
  • პრაქტიკები გერმანიაში

This post is also available in: Deutsch (German) English (English)

პრაქტიკები გერმანიაში

უმაღლესი განათლების სფეროში, ინტერნაციონალიზაცია უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, სწორედ ამ მიზნით ევროპული ენების ინსტიტუტი ახორციელებს სხვადასხვა გაცვლით, სასწავლო პროგრამებს და სტაჟირებას გერმანიაში.

პროგრამები შემუშავებულ იქნა გერმანელ პარტნიორებთან და დარგის ექსპერტებთან ერთად, რომლებთანაც აქტიურად ვთანამშრომლობთ საერთო მიზნების (კვალიფიციური კადრების მომზადება და ეკონომიკის განვითარება) მისაღწევად. პროგრამის კონცეფცია ითვალისწინებს თეორიულ კურსთან ერთად პრაქტიკული ნაწილის გავლას სრული დაფინასებითა და სტიპენდიით გერმანიაში.

პროგრამაში მონაწილეობის წინაპირობაა

  • გერმანულიენის ცოდნა A2–B 2 დონეზე

  • მოტივაცია, შრომის უნარი, პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა, პუნქტუალურობა, ნებისყოფა, სისწრაფე, სტრესულ სიტუაციებთან გამკლავების უნარი

პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია 18 დან 32 წლამდე

გთხოვთ, დაინტერესებულმა პირებმა გადმოგვიგზავნოთ CV

info@eli.ge