რეგისტრაცია, ვადები

This post is also available in: Deutsch (German) English (English)

დარგობრივი გერმანული ენის თეორია და პრაქტიკა საქართველოში

ნინო აბრალავა, მანანა ქუთელია, თეა ფეტელავა, ელიზაბეტ ფენორი,  ჰაინერ დინტერა 2012 წ.


 

 

საერთაშორისო კონფერენციის   „მრავალენოვნება და უცხოური ენების სწავლების პრობლემები საქართველოში” მოხსენებათა კრებული, 2010

პროფ. დოქტ. ნინო აბრალავა

საერთაშორისო კონფერენციის კრებული