რეგისტრაცია, ვადები

უახლოესი სემინარის დაგეგმვისას ვადები და სარეგისტრაციო პირობები იხილეთ ამ გვერდზე.