ტურიზმი

 • Home
 • ტურიზმი

პროგრამის პრაქტიკული ნაწილის გავლა სრული დაფინასებითა და სტიპენდიით გერმანიაში

სასტუმროს მენეჯმენტი

უმაღლესი განათლების სფეროში, ინტერნაციონალიზაცია უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია, სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა ქართულ-გერმანული პროგრამა, რომელიც ეფუძნება  ტურიზმის სფეროში არსებულ თანამედროვე გამოწვევებს, კერძოდ კი საქართველოში მომსახურების სერვისის სფეროში უნარების გაუმჯობესებას და დასაქმების ხელშეწყობას, რაც გულისხმობს მომხმარებლისათვის მაღალი ხარისხის მომსახურების შეთავაზებას.

პროგრამა შედგება ორი ეტაპისგან:

 1. ინტერაქციული ლექციები(თეორიული, პრაქტიკული).
 2. სტაჟირება გერმანიაში

პროგრამა განკუთვნილია ყველა იმ დაინტერესებული პირისთვის, ვისაც სურს დაიმკვიდროს თავი სასტუმროს ბიზნესში წამყვან თანამდებობებზე, ან ვისაც სურს საკუთარი სასტუმროს ბიზნეს იდეის განხორციელება. პროგრამა ემსახურება ზრდასრულთა პროფესიული განათლების ინტერნაციონალიზაციას და სთავაზობს მსმენელებს როგორც საქართველოში დანერგილ პრაქტიკის გაზიარებას, ისე საერთაშორისო  პროფესიონალურ გარემოში  პროფესიული უნარ-ჩვევების გამომუშავებას.

სწავლის ხანგრძლივობა – 3 წელი (პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში 6 თვე)

სავალდებულო პრაქტიკა – 9 თვე გერმანიაში

სწავლების ენა: ქართულ-გერმანული

სწავლების ადგილი: საქართველო – გერმანია

ლექციებს უძღვებიან ქართველი და გერმანელი პროფესორები

 

პროგრამის მოკლე აღწერა:

საქართველო გეოპოლიტიკურად ძალზე საინტერესო რეგიონია, ამიტომ დიდია საზღვარგარეთის ქვეყნების დაინტერესება ამ რეგიონით (ტურიზმი, საწარმოები, მშენებლობა, ტრანზიტული გზები და ა.შ.)

იზრდება მობილურობა უცხოეთის ქვეყნებთან და შესაბამისად, აშკარა ხდება მაღალი მოთხოვნილება მაღალკვალიფიციური, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სპეციალისტების მომზადებისა ტურიზმის სფეროში.

პროგრამის კონცეფცია ეფუძნება საქართველოში ტურიზმის, კერძოდ სასტუმროს სფეროში არსებულ თანამედროვე გამოწვევებს, ხოლო  მიზანი ემსახურება უცხოელ ექსპერტებთან უწყვეტ და მჭიდრო თანამშრომლობის ფარგლებში  მაღალკვალიფიციური, ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სპეციალისტების მომზადებას სასტუმროს მართვის სფეროში, რომლებიც კონკურენტუნარიანები იქნებიან  საერთაშორისო შრომის  ბაზარზე.

ევროპული ენების ინსტიტუტი გთავაზობთ უნიკალურ შანსს, საერთაშორისო  პროფესიონალურ გარემოში გერმანიასა და საქართველოში დაეუფლოთ პროფესიაზე ორიენტირებულ  განათლებას და  მაღალი კვალიფიკაციის მქონე ლექტორებისაგან  შეიძინოთ როგორც თეორიულ ასევე პრაქტიკაზე დაფუძნებული თანამედროვე, საერთაშორისო ცოდნა და გახდეთ  ევროპული  გამოცდილების  მოზიარე  და გამზიარებლები.

ტურიზმის ინდუსტრიაში ცოდნის ამაღლების მიზნით.

პროგრამის პრაქტიკულ ნაწილს სტუდენტი ყოველწლიურად გაივლის გერმანიის სხვადასხვა მიწებზე მაღალბიუჯეტიან ხუთვარსკვლავიან სასტუმროებში

პრაქტიკული სემესტრის პერიოდში სტუდენტი მიიღებს სტიპენდიას

450 დან-800 ევრომდე გერმანული ენის ცოდნის დონის მიხედვით

ასევე უზრუნველყოფილით  იქნება უფასო საცხოვრებელითა და კვებით

მისაღები პროცედურები:

საერთაშორისო  სასერტიფიკატო  პროგრამით  დაინტერესებულმა  პირებმა გთხოვთ გადმოაგზავნოთ საბუთები შემდეგ მისამართზე: info@eli.ge

 • სკოლის ატესტატი
 • პირადობის მოწმობის ასლი
 • CV სურათით
 • სამოტივაციო წერილი
 • სერტიფიკატი ინგლისურსა და გერმანულ ენაში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

საბუთების შერჩევის შემდეგ,  ჩატარდება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

შერჩევის კრიტერიუმები:

 • მაღალი მოტივაცია
 • კომუნიკაციის უნარი

სწავლის  საფასური სემესტრი – 960 ლარი;

საერთაშორისო აღიარებული პროგრამა, სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილი გრაფიკი,  3-თვიანი სტაჟირება გერმანიაში სრული დაფინასებითა და სტიპენდიით, აკადემიურ და მეგობრულ გარემოში დაგეგმილი თეორიული და პრაქტიკული კურსი თქვენი წარმატების წინაპირობაა!

იჩქარეთ, ადგილები შეზღუდულია!

სწავლა იწყება 15 იანვარს

 

ევროპული ენების ინსტიტუტი

info@eli.ge

www.eli.ge