საორგანიზაციო ჯგუფი

This post is also available in: Deutsch (German) English (English)

მასწავლებელთა გადამზადების ცენტრის საორგანიზაციო ჯგუფი

ტრენინგებს ხელმძღვანელობენ საერთაშორისო ტრენერები: