სასკოლო ოლიმპიადების ცენტრი

  • Home
  • სასკოლო ოლიმპიადების ცენტრი

This post is also available in: Deutsch (German) English (English)

სასკოლო რესპუბლიკური ოლიმპიადა “ლინგვა”

ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ და რუსულ ენებში

ევროპული ენების ინსტიტუტი რესპუბლიკური ოლიმპიადებში, მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მე–3 დან მე–12 კლასის მოსწავლეებს. ოლიმპიადის მიზანია ნიჭიერი და წარმატებული მოსწავლეების გამოვლენა საქართველოს მაშტაბით. ოლიმპიადა შესაძლებლობას მისცემს მოსწავლეებს შეამოწმონ და გააუმჯობესონ საკუთარი ენობრივი ცოდნის დონე, რაც საბოლოო ჯამში აისახება სასკოლო საატესტატო გამოცდებსა და საერთო ეროვნული გამოცდების შედეგებზე.

სერტიფიკატები გადაეცემათ აგრეთვე გამარჯვებული მოსწავლეების მასწავლებლებს და სკოლებს.