მიზანი

This post is also available in: Deutsch (German) English (English)

სასკოლო რესპუბლიკური ოლიმპიადა “ლინგვა” ინგლისურ, გერმანულ, ფრანგულ და რუსულ ენებში

ოლიმპიადის მიზანია ნიჭიერი და წარმატებული მოსწავლეების გამოვლენა საქართველოს მაშტაბით. ოლიმპიადა შესაძლებლობას მისცემს მოსწავლეებს შეამოწმონ და გააუმჯობესონ საკუთარი ენობრივი ცოდნის დონე, რაც საბოლოო ჯამში აისახება სასკოლო საატესტატო გამოცდებსა და საერთო ეროვნული გამოცდების შედეგებზე.

ოლიმპიადაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მე–3 დან მე–12 კლასის მოსწავლეებს.

უმაღლესი ქულების მქონე კონკურსანტები დაჯილდოვდებიან სიგელებით და ფასიანი საჩუქრებით.

სერტიფიკატები გადაეცემათ აგრეთვე გამარჯვებული მოსწავლეების მასწავლებლებს და სკოლებს.