ჩატარებული ოლიმპიადები

This post is also available in: English (English)

 

ოტოგალერეა

 

2013 წლის, 25 მაისს ინგლისურ ენაში ჩატარებული რესპუბლიკური ოლიმპიადა „ლინგვა“

2013 წლის, 24 თებერვალს ინგლისურ ენაში ჩატარებული რესპუბლიკური ოლიმპიადა „ლინგვა“

2012 წელს, 28 ოქტომბერს ინგლისურ ენაში ჩატარებული რესპუბლიკური

ოლიმპიადა „ლინგვა“

2011-2012 წელს ჩატარებული რესპუბლიკური ოლიმპიადა

„ლინგვა“-ს დაჯილდოების ცერემონიალი

2011-2012 სასწავლო წლის კონკურსების  საუკეთესო ათეული

2012 წლის, 12 მაისს ჩატარებული სასკოლო ოლიმპიადა 

*ლინგვა* ინგლისურ ენაში ქ. ქუთაისში

2012 წლის, 12 მაისს ქ. ქუთაისში ჩატარებული

B 2 სასერტიფიკატო გამოცდა ინგლისურ და გერმანულ ენებში

2012 წლის, 24 მარტს ჩაატარებული B 2 სასერტიფიკატო გამოცდა

ინგლისურ და გერმანულ ენებში

2012 წლის, 10 მარტს  ჩატარებული რესპუბლიკური

ოლიმპიადა „ლინგვა“ ინგლისურ ენაში

2011 წლის, 24-25 დეკემბერს ჩატარებული რესპუბლიკური

ოლიმპიადა „ლინგვა“ ინგლისურ, გერმანულ და რუსულ ენებში

2011 წლის, 12-13 ნოემბერს ჩატარებული რესპუბლიკური

ოლიმპიადა „ლინგვა“ ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებში