ენის საზაფხულო კურსები გერმანიაში

  • Home
  • ენის საზაფხულო კურსები გერმანიაში

This post is also available in: Deutsch (German) English (English)

სწავლა გერმანიაში

თუ გსურთ სწავლა გააგრძელოთ გერმანიის პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში, ჩვენ გაგიწევთ უფასო კონსულტაციას.

საჭირო საბუთები:

  • სკოლის ატესტატი და ნიშნების ფურცელი

  • უნივერსიტეტის ნიშნებების ფურცელი

  • გერმანული ენის სერტიფიკატი

  • დიპლომები, სერტიფიკატები, პრაქტიკები, ენის ცოდნის დამადასტურებელი საბუთები და ა. შ. (არსებობის შემთხვევაში)

  • CV (ტაბელარული) გერმანული ან ინგლისური ელექტრინული ვერსია

გერმანიაში სწავლის სავარაუდი ხარჯები

სწავლის შესატანი სემესტრი- დაახლოებით 300 ევრო

ბინა, სავარაუდოდ – 250 ევროდან (სტუდენტურ საცხოვრებელში)

დაზღვევა – 90 ევრო

კვება – 250 ევრო

თვიური ხარჯი  (გერმანიის დაწესებული სტანდარტი) – 800-1000 ევრომდე თვეში

info@eli.ge