გერმანელი პროფესორების ტრენინგები

  • Home
  • Optional
  • გერმანელი პროფესორების ტრენინგები
07 აპრ


This post is also available in: Deutsch (German) English (English)

სასტუმროს მენეჯმენტი

გერმანელი პროფესორების ტრენინგები

გერმანელი პროფესორები სისტემატურად ატარებენ ტრენინგებს, რომლის მიზანია, პროგრამის მონაწილეებს მიაწოდოს ინფორმაცია თანამედროვე სასტუმროს მიდგომებისა და პრაქტიკების შესახებ. აღნიშნული ტრეინინგი მსმენელებს შეასწავლის სასტუმროს სტრუქტურას, მუშაობის სპეციფიკას, ხარისხიან სერვისს, კლიენტებთან ეფექტურ კომუნიკაციასა და მომსახურებას. პროგრამის წარმატებით გავლის შემდომ მსმენელს გაუადვილდება მოახდინოს სწრაფი ინტეგრაცია ევროპულ გარემოში.

პროგრამის თემატიკა:

სასტუმრო საქმის მენეჯმენტი
სასტუმრო ინდუსტრია
სასტუმროების ორგანიზაციულ-მართველობითი სტრუქტურა
სასტუმროს სერვისები
ფრონტ ოფისის ფუნქციები
გადახდების სპეციფიკა და ადმინისტრირება
მომხმარებლის ტიპები და მათი გაგება
საჩივრებთან გამკლავება
საუბრის ხელოვნება
კომუნიკაცია ტელეფონის გამოყენებით
ოფიციალური ბიზნეს მიმოწერა
ეტიკეტი
ინფორმაციული ბაზების შექმნა და მოხმარება
რეზერვაციის სისტემები
უსაფრთხოება