საერთაშორისო კონფერენცია და ღონისძიებები

  • Home
  • Optional
  • საერთაშორისო კონფერენცია და ღონისძიებები
07 აპრ


This post is also available in: Deutsch (German) English (English)

საერთაშორისო კონფერენცია და ღონისძიებებ

ევროპული ენების ინსტიტუტი სისტემატურად აწყობს ღონისძიებებს და ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა სახის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებს უცხოური ენების სწავლების კუთხით სკოლებსა და უმაღლეს სასწავლებლებში.

ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ გერმანიის უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებთან, ასევე საქართველოში აკრედიტირებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, გერმანიის საელჩოსთან, გერმანიის აკადემიური გაცვლით სამსახურთან DAAD, გოეთეს ინსტიტუტთან, გერმანული ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციასთან.