დარეგისტრირება, ვადები, ფასები

  • Home
  • Fach/Sprachkurse
  • დარეგისტრირება, ვადები, ფასები

კურსის ხანგრძლივობა

შემოდგომის ტრიმესტრი: ნოემბრიდან თებერვლამდე (რეგისტრაცია 15 ოქტომბრამდე)

გაზაფხულის ტრიმესტრი: თებერვლიდან მაისამდე (რეგისტრაცია 15 იანვრამდე)

ზაფხულის ტრიმესტრი: (რეგისტრაცია 25 მაისამდე)

სასერტიფიკატო გამოცდების მოსამზადებელი კურსის ხანგრლივობა, ფასები

12 კვირა – 48 აკ. საათი 290 ლარი

4 კვირა – 24 აკ. საათი 150 ლარი

4 კვირა – 18 აკ.საათი 120 ლარი

გამოცდის ექსტერნად ჩაბარება – 120 ლარი, თანხაში შედის საორიენტაციო ტესტირება

1 აკ.სთ (აკადემიური საათი) = 50 წუთს