სააბიტურო

ამ კურსის მიზანია მიზანმიმართულად მოამზადოს აბიტურიენტები ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის გერმანულ ენაში და ხელი შეუწყოს მათ რეალურ სიტუაციებში წარმატებულ კომუნიკაციას. კურებზე მიიღებიან მე–10 და მე–12 კლასის მოსწავლეები.