ინგლისური ენის კურსები ფირმებისთვის

ვთავაზობთ სხვადასხვა კომპანიებს ინგლისურ ენაში სერტიფიცირებულ კურსებს ადგილზე მისვლით როგორც ზოგად ინგლისურში ასევე დარგოვრივ ენაში.

  • ეკონომიკა/ბიზნეს კომუნიკაცია;
  • იურიდიული;
  • ჰუმანიტარული, საზოგადოებრივი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
  • საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკა;
  • ინფორმაციული ტექნოლოგიები
  • სამედიცინო