სააბიტურო კურსები

ამ კურსის მიზანია მიზანმიმართულად მოამზადოს აბიტურიენტები ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის ინგლისურ ენაში და ხელი შეუწყოს მათ რეალურ სიტუაციებში წარმატებულ კომუნიკაციას. კურსებზე მიიღებიან მე–10 და მე–12 კლასის მოსწავლეები.

კურსი განკუთვნილია ასევე მათთვის, ვისაც სურს მოემზადოს ინგლისურ ენაში, რესპუბლიკურ თუ საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილეობის მისაღებად.