ფრანგული

უცხოური ენების ცენტრში მოქმედებს ფრანგული ენის სააბიტურო და ზოგადი პროგრამები.