შემოთავაზებული საფეხურები

ფრანგული ენა

A1 – დაწყებითი დონე

A2 – ელემენტარული დონე

B1 – საშუალო დონე

B2 – საშუალოს ზედა დონე

C2 – მაღალი დონე