საინფორმაციო ტექნოლოგიები (IT)

  • Home
  • საინფორმაციო ტექნოლოგიები (IT)

This post is also available in: Deutsch (German) English (English)

საინფორმაციო ტექნოლოგიები (IT)

მოკლე აღწერა

ციფრული ტექნოლოგიები თანამედროვე ცხოვრების და ყოველდღიურობის  განუყოფელ ნაწილად იქცა. ამიტომ საინფორმაციო ტექნოლოგიები ყველაზე მოთხოვნადი და პერსპექტიული სფეროა, რომელიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს.

პროგრამა წარმოადგენს ტექნოლოგიის, მედიატექნოლოგიის, კომპიუტერული პროგრმული უზრუნველყოფის ერთობლიობას.

კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  • პროგრამირების საფუძვლები
  • საბუღალტრო აღრიცხვა
  • კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების პრინციპები
  • პროგრამული უზრუნველყოფა

კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ, კურსდამთავრებულები შეიძენენ დარგისა და მენეჯერეულ ცოდნას საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში.

საქმიანობის ტიპიური სფეროებია:

  • პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება
  • IT კონსულტაცია
  • პროექტის დაგეგმვა და გაყიდვები
  • კვლევა და განვითარება

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით 3 წლიანი საბაკალავრო პროგრამა პარტნიორ უნივერსიტეტში გერმანიაში

ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ