სერტიფიკატები

 • Home
 • სერტიფიკატები

სერტიფიკატები

ინგლისურ და გერმანულ ენებში

  • გერმანული ენის სერტიფიკატი აღიარებულია საქართველოში საელჩოების მიერ უცხოეთში პრაქტიკის გავლის, პროფესიული განათლების დაწყების, სოციალურ პროგრამაში მონაწილეობის და აუ-პაირ-ის პროგრამით გერმანიაში გამგზავრების მსურველთათვის.
  • გერმანიის უნივერსიტეტის სერტიფიკატის მოპოვება შესაძლებელია გამოცდის ექსტერნად ჩაბარების ან მოსამზადებელი კურსის გავლის შემთხვევაში.
  • სასერტიფიკატო გამოცდების მოსამზადებელი კურსის ხანგრლივობა
  • 12 კვირა – 48 აკ. საათი 290 ლარი
  • 4 კვირა – 24 აკ. საათი 150 ლარი
  • გამოცდის ექსტერნად ჩაბარება – 200 ლარი
  • 1 აკ.სთ (აკადემიური საათი) = 50 წუთს